Ubezpieczenie turystyczne

2013-07-22

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje Tobie i Twoim najbliższym szeroki zakres ochrony, który możesz dostosować do swoich potrzeb. Przebywając poza granicami kraju nie musisz się martwić o koszty leczenia, nagłe zachorowanie czy też nieszczęśliwy wypadek


Zakres ubezpieczenia:

- Wizyty lekarskie,

- Pobyt i leczenie w szpitalu,

- Badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza,

- Zakup niezbędnych  lekarstw  i opatrunków przepisanych  przez lekarza,

- Transport: między placówkami medycznymi, gdzie udzielono pacjentowi kolejnej pomocy medycznej;  do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej,

- Naprawa okularów i protez zlecone przez lekarza,

- Leczenie stomatologiczne w razie ostrych stanów zapalnych i bólowych.

 

 Pomoc w ramach usług Assistance:

Usługi  assistance gwarantują ochronę i pokrycie kosztów transportu:

- z miejsca nieszczęśliwego wypadku bądź też nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium  transportem  medycznym,

- powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania,

- powrotu ubezpieczonego  do placówki medycznej w pobliżu tego miejsca,

- w razie śmierci przewozu zwłok ubezpieczonego do RP  i załatwienie wszelkich formalności,

- zorganizowanie i pokrycie kosztów  wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do Polski w sytuacjach  nagłych  tj., choroby zagrażającej życiu osoby bliskiej ubezpieczonego, śmierci osoby bliskiej, wystąpienia zdarzenia losowego powodującego szkodę w miejscu zamieszkania ubezpieczonego aby mógł on dokonać wszystkich czynności prawnych  i administracyjnych.

- zorganizowanie pomocy w odzyskaniu utraconych dokumentów oraz bagażu.

 

Ochronie mogą podlegać również:

- nagłe zachorowania wynikające z chorób przewlekłych. Jeśli cierpisz na którąś z nich pamiętaj, aby przed zakupem polisy poinformować o tym ubezpieczyciela.

- zachorowania na choroby tropikalne

- wypadki zaistniałe w związku z wykonywaniem pracy zagranicą

- wypadki zaistniałe w związku z uprawianiem sportów

 

Serwis drukarek Kraków