Ubezpieczenie NNW

2012-07-22

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych. Chroni zdrowie i życie człowieka.


Ubezpieczenie NNW jest świadczeniem wypłacanym ubezpieczonemu po doznaniu przez niego nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki zawarte w warunkach ubezpieczenia. Często funkcjonuje jako część szerszego pakietu ubezpieczeń- majątkowych, szkolnych, turystycznych i komunikacyjnych. Może również występować jako samodzielne ubezpieczenie np NNW sportowców, uczniów, uczestników imprezy lub wyjazdu.

Serwis drukarek Kraków