Ubezpieczenie majątkoweUbezpiecz swój dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych, akcji ratowniczych, przepięć oraz  kradzieży z włamaniem i wandalizmu. Zabezpiecz stałe elementy i ruchomości domowe. Dodatkowo możesz skorzystać z ubezpieczenia OC, które chroni Cię wtedy gdy zalejesz sąsiada lub wyrządzisz inną szkodę osobie trzeciej.

 Ważne! W oszacowaniu wartości posiadanych przez Ciebie ruchomości, pomoże Ci specjalna aplikacja www.wartomierz.warta.pl 

 

Serwis drukarek Kraków