Sprowadziłeś samochód? Ubezpiecz go!

Ubezpieczenie sprowadzonego samochodu
2014-12-16

Jakie obowiązki ubezpieczeniowe ciążą na nabywcy sprowadzonego samochodu z zagranicy.


Przy sprowadzeniu pojazdu musimy pamiętać nie tylko o spisaniu  właściwej umowy ale również o wykupieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pierwsze tablice rejestracyjne, które posiada sprowadzone auto to tablice tymczasowe, tak zwane wywozowe. Nowy właściciel może poruszać się na tych tablicach do upływu terminu  ich ważności i w tym czasie powinien  dopełnić wszystkich formalności we właściwym Starostwie Powiatowym , by otrzymać właściwe tablice rejestracyjne. Wykupując tablice przewozowe możemy od razu wykupić terminowe ubezpieczenie OC, które będzie ważne przez 30 dni.

Polisa ta nie ulega automatycznemu wznowieniu. W ostatnim dniu jej obowiązywania  musimy pamiętać, by wykupić nową polisę. Osoba fizyczna nie może ponownie zakupić ubezpieczenia krótkoterminowego.  Nowa polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy - w tym przypadku sprowadzone auto musi  mieć ważny przegląd, a do dopełnienia formalności potrzebna jest jeszcze umowa zakupu pojazdu i aktualne tymczasowe tablice rejestracyjne. Jeśli zarejestrujesz auto nie posiadając aktualnej polisy krótkoterminowej pamiętaj, że jeszcze w dniu rejestracji musisz wykupić polisę OC. W przeciwnym razie grozi nam kara za brak ważnego  ubezpieczenia, nawet jeśli wykupisz polisę OC na następny dzień po zarejestrowaniu.

Uwaga- zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wydanych do niej aktów wykonawczych, m.in. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. pojazdy z kierownicą po prawej stronie tzw. "angliki" nie są dopuszczone do ruchu na terenie RP. W związku z tym nie ma możliwości zawarcia krótkoterminowej polisy OC na takie pojazdy.

Ubezpieczenie krótkoterminowe dla samochodu osobowego kosztuje 55 zł i po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów można je zakupić u nas w biurze.

Wróć do: Strony informacyjne


Serwis drukarek Kraków