Ubezpieczenie rolne

2013-07-22

Przełom roku jest czasem zawierania obowiązkowych ubezpieczeń OC rolnika i budynków rolnych.


Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm. każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca użytki rolne przekraczające łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być tego samego dnia ubezpieczone, chyba, że poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie obowiązkowe. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki wynikające z polisy zbywcy przechodzą na nowego właściciela. O fakcie przeniesienia prawa własności zbywca powinien niezwłocznie poinformować zakład ubezpieczeń.

Serwis drukarek Kraków