Kary z UFG za brak OC

Kary z UFG za przerwę w ubezpieczeniu OC
2014-12-18

Dlaczego istnieje obowiązek opłacania polisy OC i jaka kara grozi za brak ubezpieczenia.


Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce oraz rolnicy mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Chroni ono właściciela i sprawcę wypadku za ewentualne skutki finansowe spodowowanej szkody. W przypadku braku wykupienia polisy OC i wyrządzenia szkody osobie trzeciej w świetle prawa sprawca musi to pokryć z własnej kieszeni. Często taka sytuacja niesie poważne i przykre konsekwencje przez całe życie zarówno dla sprawcy jak i ofiary wypadku.  Dlatego tak ważna jest kontrola spełnienia obowiązku posiadania polisy OC. Do tej kontroli są powołani: policja, urzędy właściwe do spraw rejestracji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? ( w skrócie UFG)

Jest to insytutucja powołana w 1990 roku, mająca siedzibę w Warszawie. Jej misją jest wypłata odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców. Prowadzi ona Ośrodek Informacji (OI UFG) na temat wszystkich zawartych polis OC oraz zaistniałych szkód. Posiada również uprawnienia do kontrolowania oraz nakładania kar finansowych za braki polis OC.

Wysokość opłat karnych wyliczona jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli. Uzależniona jest również od rodzaju pojazdu oraz długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczenowej i wynosi:

 

Wysokość opłat za brak OC w 2015 roku
okres bez ochrony ubezpieczeniowej gradacja opłaty rodzaj pojazdu mechanicznego
samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy
powyżej 14 dni 100% 3 500 zł 5 250 zł 580 zł
od 4 do 14 dni 50% 1 750 zł 2 630 zł 290 zł
do 3 dni 20% 700 zł 1 050 zł 120 zł
Wróć do: Strony informacyjne


Serwis drukarek Kraków